Επικοινωνία

Αλληλογραφία

Kolokotronis

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την Παναρκαδική Ομοσπονδία παρακαλούμε γράψτε στη διεύθυνση :

C/o The Secretary
P.O. Box 789
North Melbourne, Vic. 3051

Τηλ: (613) 988 558 7 15