Εθελοντισμός

O εθελοντισμός και η προσφορά του Συλλόγου

Οι Αρκάδες οι οποίοι είναι γνωστοί για το ανεπτυγμένο αίσθημα του δεσμού με την πατρίδα τους την ιστορία και τις παραδόσεις της, έχουν επίσης πολύ καλλιεργημένο τον θεσμό του εθελοντισμού και της προσφοράς στις ανάγκες των συνανθρώπων τους και γενικότερα της κοινωνίας που ζουν και προοδεύουν. Το αίσθημα αυτό το μεταδίδουν έμπρακτα και στα παιδιά τους τα οποία από τη μικρή τους ηλικία συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις που σκοπό έχουν να συγκεντρώσουν χρήματα που προορίζονται για κοινωφελείς σκοπούς και για βοήθεια δεινοπαθούντων ανθρώπων.

Στο διάστημα των πενήντα χρόνων της δημιουργίας ο Σύλλογος δεν περιορίστηκε μόνον σε κοινωνικές εκδηλώσεις για τα μέλη του, οι οποίες ήσαν πολλές και επιτυχείς, αλλά έλαβε ενεργό και πρωτεύοντα ρόλο και σε κάθε αξιόλογη παροικιακή κίνηση.

Πολλά από τα μέλη του συμμετείχαν ενεργά στα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια της Ελληνικής Κοινότητας προσφέροντας έτσι στον κοινονικό θεσμό.

Άλλοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και στις καθημερινές ασχολίες των ευαγών ιδρυμάτων προσφέροντας έτσι εθελοντικά τις προσωπικές τους υπηρεσίες.

Κάτω από αυτό το πνεύμα που διέπει τα μέλη του ο Παναρκαδικός Σύλλογος έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στον έρανο για την ίδρυση έδρας Νεοελληνικών στο Πανεπιστήμιο Μελβούρνης.

Πρόσφερε στον έρανο αυτό περισσότερα από κάθε άλλη παροικιακή οργάνωση και επαξίως πήρε το πρώτο βραβείο από τον τότε Πρέσβυ κ. Στεφάνου.

Επίσης πολλές είναι οι δωρεές του σε ευαγή ιδρύματα, Νοσοκομεία, Γηροκομεία και σε Ιδρύματα Έρευνας καταπολέμησης επάρατων ασθενειών, όπως καρκίνου, διαβήτη κ.ά.

Σε αναιξιοπαθούντες Αρκάδες και ασθενείς συμπαροίκους οργάνωσε εκδηλώσεις με σκοπό να βοηθηθούν στις δεινοπάθειες από τα χτυπήματα της μοίρας.

Κάνοντας το καθήκον του απέναντι στα μέλη του και στην κοινωνία τότε μόνον μπορούμε να λέμε ότι επιτελεί θεάρεστο έργο και η ύπαρξή του σαν οργανωμένη ομάδα αιτιολογείται, και αναγνωρίζει τις ευθύνες του απέναντι των φτωχών και των αδυνάτων.

Έλαβε μέρος και πρόσφερε σημαντικά ποσά σε διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που είχαν σχέση με τις κατά καιρούς καταστροφές που επέπληξαν την Ελλάδα και την Αυστραλία, π.χ. σεισμοποάθεια Μεγαλόπολης, Καλαμάτας, Θεσσαλονίκης, τις πυρκαγιές της Πελοποννήσου και της Βικτώριας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συμμετοχή και προσφορά του Συλλόγου τα δέκα τελευταία χρόνια χωρίς να υποτιμούμε εκείνη των περασμένων 40 χρόνων η οποία είναι μεγαλύτερη και σπουδαιότερη, ούτε και εκείνη των μελών που έχουν προσφέρει κατά καιρούς ως μεμονωμένα άτομα απ’ ευθείας στα ιδρύματα και εράνους η οποία είναι δύσκολο να μετρηθεί.